Η παρακολούθηση και η διαχείριση στόλου, αλλιώς και fleet management, είναι η επίβλεψη και ο καθημερινός έλεγχος ενός στόλου οχημάτων, που χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς και εξυπηρετούν τις λειτουργίες μιας εταιρείας.

read more