Διοργάνωση δρομολόγησης

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη δρομολόγησης, και έχει ως στόχο να τους εκπαιδεύσει την οργάνωση, την ανάθεση, και την εποπτεία εκτέλεσης των δρομολογίων.
Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.

Επόμενη ημερομηνία: 25/9/24 – Δηλώστε συμμετοχή