ΕΣΠΑ
telenavis

ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αναβάθμιση της επιχείρησης για την ανάπτυξη της ικανότητάς της στις νέες αγορές. Περιλαμβάνει ανάπτυξη μοντέλων Saas, cloud computing services, CRM νέας γενιάς και τεχνολογικού εξοπλισμού.