Γνωρίστε τους τομείς ειδίκευσης, τις λύσεις και τις καινοτόμες εφαρμογές διαχείρισης εργασιών και παρακολούθησης στόλου της Telenavis A.E.

Η Telenavis A.E. ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2000, με στόχο την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών που προσφέρουν λύσεις σε υφιστάμενα προβλήματα. Με την δημιουργία εφαρμογών διαχείρισης εργασιών και παρακολούθησης στόλου η Telenavis συνδυάζει την χρήση σύγχρονων εργαλείων γεωγραφικής πληροφορικής με τρεις ταχέως αναπτυσσόμενες τεχνολογίες:

 • Το δορυφορικό προσδιορισμό θέσης (GPS)
 • Την απομακρυσμένη ασύρματη μετάδοση δεδομένων (Τηλεματική)
 • Τις πολλαπλές δυνατότητες του διαδικτύου (WEB)

Ποιοί είναι οι τομείς δραστηριότητας της Telenavis?

Η Telenavis A.E. δραστηριοποιείται δυναμικά στον τομέα των συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών και αναπτύσσει τις δραστηριότητές της σε τρεις βασικούς άξονες:

Ψηφιακή χαρτογράφηση

Στόχος της ψηφιακής χαρτογράφησης είναι η συλλογή, ο ποιοτικός έλεγχος και η καταγραφή των πληροφοριών που αφορούν τη γεωγραφία της Ελλάδος με τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών τηλεπισκόπησης και δορυφορικής λήψης εικόνων.

Ανάπτυξη λογισμικού

Η εταιρεία αξιοποιεί τη μεγάλη εμπειρία και την υψηλή εξειδίκευση των στελεχών της για να ενσωματώσει τα γεωγραφικά δεδομένα σε προηγμένα λογισμικά συστήματα διαχείρισης εργασιών που απευθύνονται σε επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών

Η Telenavis Α.Ε. σχεδιάζει και υλοποιεί σύγχρονες και εύχρηστες desktop και mobile εφαρμογές διαχείρισης εργασιών και στόλου, που καλύπτουν τις ανάγκες του πελάτη σε όλο το φάσμα της γεωγραφικής πληροφορικής. 

Σε ποιους τομείς παρέχουν λύσεις οι υπηρεσίες και τα προϊόντα της Telenavis;

Οι λύσεις της Telenavis απευθύνονται σε κάθε κλάδο, σε κάθε επαγγελματία και πάντοτε προσαρμόζονται βάσει των αναγκών της επιχείρησής σας.
Συγκεκριμένα, οι λύσεις και οι τομείς στους οποίους απευθύνονται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Telenavis A.E είναι οι εξής:

Εξατομικευμένες λύσεις

Λύσεις διαχείρισης δρομολογίων, στόλου οχημάτων και ανθρώπινου δυναμικού

Πρόκειται για λύσεις που απευθύνονται σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς που διαχειρίζονται καθημερινά τα δρομολόγιά τους, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων διανομής προϊόντων και  των ομάδων εργασίας (πωλητές – τεχνικούς – διανομείς). 

Λύσεις για την ανάλυση αγοράς, την αξιολόγηση δικτύων και την εύρεση των βέλτιστων σημείων  καταστημάτων

Η χρήση της γεωγραφικής πληροφορικής αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο ανάλυσης και οπτικοποίησης των δεδομένων για επιχειρήσεις με ευρύ πελατολόγιο.  Σε συνδυασμό με τα δημογραφικά δεδομένα, ο χρήστης λαμβάνει πρόσβαση σε ένα ανεκτίμητο εργαλείο για την ανάλυση της θέσης του δικτύου του.

Τομείς εξειδίκευσης

Γεωγραφικά συστήματα πληροφορικής στο Δημόσιο Τομέα

Οι τομείς στους οποίους επικεντρώνονται τα γεωγραφικά συστήματα πληροφορικής της Telenavis είναι:

 • Ο χωρικός σχεδιασμός και η πολεοδομία – χωροταξία
 • Η τηλεματική διαχείριση απορριμμάτων και απορριμματοφόρων
 • Η τουριστική ή αρχαιολογική προβολή και ανάδειξη περιοχών
 • Το κτηματολόγιο & η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας

Υπηρεσίες εφαρμογών ψηφιακών χαρτών μέσω διαδικτύου

Πρόκειται για ένα νέο χώρο, ο οποίος αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς και βασίζεται στην παρουσία διαδικτυακών πυλών, που στοχεύουν στην ενημέρωση των επισκεπτών τους με γεωγραφικό περιεχόμενό (δίκτυο καταστημάτων, σημεία ενδιαφέροντος).

Location-Based Systems

Τα Location-Based Systems προσφέρουν έναν νέο χώρο υπηρεσιών, με τις οποίες ο χρήστης, λαμβάνει πληροφόρηση βάσει της θέσης του.
Πρόκειται για μια νέα αγορά, που μετατρέπει τη χρήση του κινητού τηλεφώνου σε εργαλείο μεταφοράς δεδομένων και πληροφοριών.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Η Telenavis A.E., έχοντας στον πυρήνα της την καινοτομία και την ανάγκη για εξέλιξη, συμμετέχει ενεργά σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα.

Οι τομείς και οι τεχνολογίες που δραστηριοποιούμαστε έχουν επίκεντρο:

 • τη γεωγραφική ευφυΐα,
 • τη βελτιστοποίηση κινητικότητας,
 • την ορατότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα,
 • τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος,
 • την τηλεμετρία /τηλεματική (IoT) και
 • τις έξυπνες πόλεις.
c-roads

Σε ποιους απευθύνονται τα προϊόντα και υπηρεσίες της Telenavis?

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Telenavis A.E. απευθύνονται σε διαφορετικού βεληνεκούς εταιρείες, ιδιώτες και οργανισμούς, παρέχοντας υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση και δίνοντας λύση σε κάθε ανάγκη.

Η Telenavis εξυπηρετεί σήμερα, χιλιάδες χρήστες καθημερινά: 

 • Ιδιωτικές εταιρείες
 • Οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης
 • Κυβερνητικούς οργανισμούς
 • Οργανισμούς κοινής ωφέλειας
 • Επιχειρήσεις μεταφορών & logistics
 • Επιχειρήσεις διαχείρισης δικτύων πωλήσεων
 • Τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες

Σε τι οφείλεται η επιτυχημένη πορεία της Telenavis?

Η επιτυχημένη πορεία της εταιρείας οφείλεται στο ανθρώπινο δυναμικό της που απαρτίζεται από επαγγελματίες του χώρου με την απαραίτητη τεχνολογική κατάρτιση και εμπειρία. Η πλειοψηφία του ανθρώπινου δυναμικού της Telenavis Α.Ε. κατέχει πτυχία ανώτατης εκπαίδευσης και είναι εξειδικευμένη στις νέες τεχνολογίες πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών, τηλεματικής και γεωγραφικών συστημάτων πληροφορικής.

Γιατί η Telenavis κατέχει θέση ισχύος στον χώρο δραστηριοποίησής της;

Σήμερα η Telenavis Α.Ε. είναι πρωτοπόρος εταιρεία και πρωταγωνίστρια στο χώρο που δραστηριοποιείται, έχοντας πετύχει να:

 • Δημιουργήσει νέους δρόμους στην Ελληνική αγορά με την ανάπτυξη και τη διάθεση καινοτόμων προϊόντων 
 • Βελτιώσει τη λειτουργία και την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων και οργανισμών με τις σύγχρονες εφαρμογές διαχείρισης εργασιών και στόλου
 • Παράγει και να συντηρεί ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες με σεβασμό προς τους πελάτες της και το περιβάλλον
 • Αποκτήσει τεχνογνωσία στην επιχειρησιακή λογική των εφαρμογών της και να εκπαιδεύσει κατάλληλα τους συνεργάτες της
 • Κινητοποιήσει το ανθρώπινο δυναμικό και τους πελάτες της να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρει σήμερα η τεχνολογία
 • Είναι ενεργό μέλος σε συνδέσμους όπως οι παρακάτω:
  • ΣΕΚΕΕ (Συνδέσμου Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδας)
  • ΕΒΕΑ (Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών)
  • EURISY (Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Τεχνολογιών Διαστήματος)
  • ITS HELLAS (Διεθνής Οργανισμός για Ευφυείς Μεταφορές – Μέλος του Πανευρωπαϊκού Δικτύου ITS)
  • ΕΕΛ (Ελληνική Εταιρεία Logistics)
  • ΙΛΜΕ (Ινστιτούτο Logistics & Management Ελλάδος – Μέλος του European Logistics Association)

Γιατί να επιλέξω τα συστήματα διαχείρισης στόλου και εργασιών της Telenavis A.E. ;

 • Οι εφαρμογές της Telenavis A.E. είναι φιλικές προς το χρήστη και προσφέρουν πολλαπλές δυνατότητες πλοήγησης.
 • Με 21 χρόνια εμπειρίας, η Telenavis A.E. στοχεύει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και στη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης.
 • Η Telenavis είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στον χώρο της Γεωγραφικής πληροφορικής και Business GIS τα τελευταία 16 χρόνια.
 • Οι μεγαλύτερες εταιρείες logistics του Ελληνικού χώρου εμπιστεύονται την Telenavis για τη διαχείριση των εργασιών και του στόλου των οχημάτων τους.
 • Οι χάρτες των εφαρμογών είναι οι πιο ενημερωμένοι και αξιόπιστοι της αγοράς, με γεωγραφικά δεδομένα που ελέγχονται διαρκώς από το τμήμα GIS της εταιρείας.

Επενδύουμε σε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας και παρέχουμε την καλύτερη υποστήριξη στην αγορά.

Σας ακούμε

210 812 4111

support@telenavis.com

w

Chat με ειδικό

Ζητήστε μια εξατομικευμένη περιήγηση σήμερα

Βελτιώστε την απόδοση των υπηρεσιών σας σήμερα με τα συστήματα διαχείρισης στόλου και εργασιών της Telenavis. Επικοινωνήστε μαζί μας και λάβετε 30 ημέρες δωρεάν χρήση των εφαρμογών Web NavFleet, WorkForce Manager και GeoManager. Λάβετε επαγγελματική υποστήριξη από τους ειδικούς και ανακαλύψτε σύγχρονες λειτουργίες αυτοματοποίησης, διαμορφωμένες ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες σας.

ON-DEMAND DEMO

Η Ελλάδα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας C-Roads Platform, συμμετέχει ως κράτος μέλος με εθνικό πιλότο από τον Ιούνιο του 2019. Ο Έλληνας πιλότος πραγματοποιείται σε δύο δοκιμαστικές εγκαταστάσεις, ένα στη Βόρεια Ελλάδα (Πιλότος Εγνατίας Οδού) και ένα στην Αττική Περιφέρειας (Πιλοτικό Αττικής Οδού) και κύριος στόχος του είναι η διεξαγωγή ενός συγκεκριμένου συνόλου υπηρεσιών C-ITS Ημέρα 1 και Ημέρα 1.5 χρησιμοποιώντας ένα ισορροπημένο μείγμα τεχνολογιών ETSI ITS G5 και κυψελοειδών επικοινωνιών.

Οι εμπορευματικές μεταφορές αποτελούν έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας. Ταυτόχρονα όμως εκτός από την συμβολή τους στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομία, αποτελούν το σύστημα τροφοδοσίας τόσο των μεγάλων πόλεων όσο και των ποιο μικρών οικισμών σε κάθε άκρη της Ελλάδος. Η πλειοψηφία των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις εμπορευματικές μεταφορές είναι μικρομεσαίες εταιρείες, συνήθως οικογενειακού χαρακτήρα, και οι οποίες εξακολουθούν να λειτουργούν στις συνθήκες και τις τεχνολογίες του περασμένου αιώνα...

Μετάβαση στο περιεχόμενο