ΕΣΠΑ
Telenavis

ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

C-ROADS GREECE

Κοινή δράση των Ευρωπαϊκών Διαχειριστών Οδικών Υποδομών, για την ανάπτυξη, δοκιμή και εφαρμογή υπηρεσιών συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών (C-ITS services).