ΕΣΠΑ
telenavis

ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

SYNLOG

Ανάπτυξη συνεργατικής πλατφόρμας logistics για την αποτελεσματικότερη διαχείριση και οργάνωση του μεταφορικού έργου, την διαφάνεια της διαδρομής και της παράδοσης του κάθε προϊόντος.

Στόχος της παρούσας πρότασης είναι η εισαγωγή νέων τεχνολογιών και νέων εργαλείων -μέσα από ένα ενοποιημένο ολιστικό περιβάλλον- που θα δίνουν την δυνατότητα συνεργατικότητας μεταξύ όλων των εταιρειών εμπορευματικών μεταφορών και όλων των υπόλοιπων μερών της εφοδιαστικής αλυσίδας (προμηθευτές, πελάτες, εμπορευματικά κέντρα), την αποτελεσματικότερη διαχείριση και οργάνωση του μεταφορικού έργου, την διαφάνεια της διαδρομής και της παράδοσης του κάθε προϊόντος, την είσοδο τους σε νέες αγορές όπως το ηλεκτρονικό επιχειρείν και όλα αυτά μέσω μιας ευέλικτης συνεργατικής πλατφόρμας που θα προσφέρεται στο σύννεφο (cloud) ως υπηρεσία SaaS (software as a service), θα χρησιμοποιεί αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης για την δρομολόγηση και δεδομένα από IoT συσκευές και με αναβαθμισμένη ασφάλεια και υιοθέτηση smart contracts με χρήση τεχνολογίας blockchain.

Το προτεινόμενο σύστημα αφορά την πλειονότητα των επιχειρήσεων μεταφορών στην Ελλάδα, επιχειρήσεις που καλύπτουν οποιασδήποτε μορφής δίκτυο διανομής, σε δυναμικό χρόνο και με απροσδιόριστες διαφοροποιήσεις κατά την μεταφορά, όπου μεταβάλλεται συνεχώς και γενικότερα επιχειρήσεις με όραμα για τη μετάβαση σε μια νέα εποχή η οποία και θα αποτελέσει καταλύτη στις μελλοντικές επιχειρηματικές εξελίξεις.

Η τεχνολογική καινοτομία έγκειται σε: χρήση ενός δυναμικού περιβάλλοντος σχεδιασμού διαδικασιών, αλγόριθμους ανάλυσης και βελτιστοποίησης δρομολογίων, τεχνολογίας blockchain και smart contracts για την ασφαλέστερη και κοινώς αποδεκτή ανταλλαγή εγγράφων και πληροφοριών, τεχνολογίες machine learning για την εκμάθηση και ανατροφοδότηση του συστήματος με δυναμικά διαφοροποιημένα δεδομένα κίνησης κάθε φορά και τέλος μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες, με πολύ φιλικό τρόπο προς τους τελικούς χρήστες και σε ανταγωνιστική τιμή. Το γενικό όραμα της προτεινόμενης έρευνας είναι να εφαρμόσει καινοτόμες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα των παραδόσεων συνδυάζοντας τα δεδομένα της διανομής και παράδοσης.

Project Acronym: SYNLOG
Project Title: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ LOGISTICS