ΕΣΠΑ
telenavis

Blog | 19.06.2023

10 Προκλήσεις στον κλάδο των logistics & πρακτικές λύσεις που εφαρμόζει η Telenavis

Ο κλάδος των logistics αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, που περιλαμβάνουν την αύξηση του κόστους μεταφοράς, την έλλειψη ιχνηλασιμότητας, τις καθυστερημένες παραδόσεις και πολλά ακόμη θέματα. Σε αυτό το πλαίσιο, η Telenavis, μια πρωτοπόρος software εταιρεία με 23 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των logistics και του last mile delivery, εφαρμόζει αποτελεσματικές λύσεις για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις. Στο άρθρο αυτό θα εξετάσουμε τις 10 βασικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος των logistics στην ελληνική αγορά και στο τέλος θα προτείνουμε κάποιες πρακτικές λύσεις που θα σας βοηθήσουν.

10 Προκλήσεις στον κλάδο των logistics

1. Κόστος μεταφοράς φορτίου

Το κόστος μεταφοράς φορτίου είναι ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τις χερσαίες μεταφορές. Η αύξηση των τιμών των καυσίμων και της ενέργειας, καθώς και η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζόμενων, είναι κάποιοι από τους λόγους, που συμβάλλουν στην αύξηση του κόστους των μεταφορών, γενικά. Αυτές οι τάσεις περιορίζουν την ικανότητα των επιχειρήσεων να παραμένουν ανταγωνιστικές και να επεκτείνουν το δίκτυό τους, δημιουργώντας επιπλέον προκλήσεις για τον κλάδο.

2. Ιχνηλασιμότητα φορτίων & πακέτων

Ιχνηλασιμότητα φορτίων & πακέτων

Ιχνηλασιμότητα φορτίων & πακέτων

Η ιχνηλασιμότητα φορτίων και διεργασιών είναι μια πρόκληση για τις σύγχρονες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των χερσαίων μεταφορών. Η ανάγκη ενημέρωσης για την κατάσταση του φορτίου, ο γεωεντοπισμός και η καταγραφή των συνθηκών μεταφοράς οδηγούν σε μια πιο αποτελεσματική διαχείριση του έργου παραλαβής-παράδοσης. Η τεχνολογία έρχεται ως απάντηση στην πρόκληση ιχνηλασιμότητας, διευκολύνοντας το έργο των logistics, μέσω του GPS tracking.

GPS tracking οχημάτων

3. «Άδεια» χιλιόμετρα

Τα «άδεια» χιλιόμετρα αποτελούν πρόβλημα που πλήττει την αποδοτικότητα των εταιρειών logistics. Όταν ένα φορτηγό ταξιδεύει χωρίς φορτίο, αυξάνεται το κόστος λειτουργίας ανά μονάδα μεταφερόμενου φορτίου, καθώς τα έξοδα καυσίμων, συντήρησης και αποσβέσεων συνεχίζουν να υπάρχουν, ενώ τα έσοδα μειώνονται. Η αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και διαχείριση των δρομολογίων, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τα «άδεια» χιλιόμετρα και, έτσι, να βελτιωθεί η συνολική αποδοτικότητα.

4. Συνέπεια στην παράδοση πακέτων

Η συνέπεια στην παράδοση αποτελεί ακόμη μία σοβαρή πρόκληση για τον κλάδο των χερσαίων μεταφορών. Θέματα οργάνωσης στην εφοδιαστική αλυσίδα, απρόβλεπτες κυκλοφοριακές συνθήκες ή μηχανικές βλάβες σε οχήματα μπορούν να προκαλέσουν καθυστερήσεις στην παράδοση των φορτίων. Αυτό όχι μόνο προσθέτει στα λειτουργικά σας κόστη, αλλά μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία εξυπηρέτησης των πελατών και να επιφέρει αστάθεια στις εταιρικές σχέσεις.

5. Last mile εμπειρία

Η εμπειρία last mile είναι καθοριστική για τη διατήρηση της σχέσης σας με τους πελάτες. Μια καλή last mile εμπειρία είναι αυτή που θα αποτυπωθεί στη μνήμη του τελικού παραλήπτη και μάλιστα θα γίνει ακόμα και λόγος, για να επιλέξει ο πελάτης αυτός να εξυπηρετηθεί και πάλι από την εταιρεία σας.

Last mile εμπειρία

Last mile εμπειρία

Επιλέξτε για την τελική παράδοση:

  1. Εύκολη ιχνηλασιμότητα πακέτου για τον παραλήπτη.
  2. Τεχνολογίες που διασφαλίζουν την έγκαιρη παράδοση πακέτου.
  3. Δυνατότητες επιλογής ώρας παράδοσης για λιγότερα επιστρεφόμενα πακέτα
  4. Proof of Delivery λειτουργικότητες όταν ολοκληρώνεται η παράδοση.

6. Εύκολη και γρήγορη επικοινωνία

Η αποτελεσματική και διαρκής επικοινωνία είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στον κλάδο των μεταφορών και όχι μόνο. Η έλλειψη σαφούς και έγκαιρης επικοινωνίας μεταξύ των εταιρειών, των οδηγών και των πελατών μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις, λάθη και ασάφειες. Αυτό αυξάνει φυσικά το κόστος λειτουργίας, υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πελατών και έχει επίδραση στην εταιρική σας φήμη.

7. Αποτελεσματικός προγραμματισμός και προβλέψεις

Η δυνατότητα σωστού προγραμματισμού και έγκαιρων προβλέψεων αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τον κλάδο των logistics. Η μη έγκαιρη πρόβλεψη των απαιτήσεων της αγοράς, των κυκλοφοριακών συνθηκών ή των αλλαγών στη ζήτηση μπορεί να οδηγήσει σε αστοχίες στον σχεδιασμό των παραδόσεων, αυξάνοντας το κόστος και επηρεάζοντας ολόκληρη την επιχείρηση.

Η χρήση σύγχρονων εργαλείων για αναλύσεις δεδομένων και προβλέψεις δίνει τη λύση για καλύτερο προγραμματισμό και αποφυγή προσθήκης περισσότερων εξόδων στον προϋπολογισμό της επιχείρησης.

Μάθετε πώς με 1 δωρεάν συμβουλευτική

8. Διατήρηση χαμηλού κόστους συντήρησης στόλου οχημάτων

Η διατήρηση του κόστους συντήρησης οχημάτων σε χαμηλό επίπεδο αποτελεί άλλη μια σημαντική πρόκληση στον κλάδο των logistics. Αυτό μπορεί να οφείλεται στους εξής παράγοντες:

  • Αύξηση των τιμών των ανταλλακτικών.
  • Αύξηση των εξόδων για την εργασία συντήρησης.
  • Πιο συχνά προβλήματα λόγω γήρανσης του στόλου.
  • Πιο επιτακτικές απαιτήσεις για συμμόρφωση με τους κανονισμούς ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Όλοι αυτοί οι παράγοντες συνεισφέρουν στην αύξηση του συνολικού κόστους λειτουργίας μιας εταιρείας logistics, επηρεάζοντας την ανταγωνιστικότητά της.

9. Ασφάλεια κατάστασης φορτίου κατά τη μεταφορά

Ασφάλεια κατάστασης φορτίου κατά τη μεταφορά

Ασφάλεια κατάστασης φορτίου κατά τη μεταφορά

Η διατήρηση της ιδανικής κατάστασης του φορτίου κατά τη μεταφορά είναι κάτι που απασχολεί τον κλάδο των logistics και συγκεκριμένα τις εταιρείες που μεταφέρουν ευπαθή εμπορεύματα όπως τρόφιμα, γαλακτοκομικά και φάρμακα. Μια ατυχής στιγμή, μια απροσεξία ή μια δυσλειτουργία στον θάλαμο ψύξης μπορεί να προκαλέσει όχι μόνο οικονομική ζημία, αλλά και επιπλοκές σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Φυσικά, δε λείπουν σε τέτοιες περιπτώσεις η δυσαρέσκεια των πελατών, ακόμη και νομικές συνέπειες. Είναι απαραίτητη η λήψη προληπτικών μέτρων όπως τα καταγραφικά θερμοκρασίας ψυκτικού θαλάμου, οι αισθητήρες ανοίγματος της πόρτας, καθώς και οι ειδοποιήσεις απρόοπτων συμβάντων για την ενίσχυση των προτύπων ασφαλείας και τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης στο πεδίο.

Παρακολούθηση οχημάτων με αισθητήρες

10. Επιτυχία παράδοσης

Ιδανικά η πρώτη προσπάθεια παράδοσης θα θέλατε να είναι και η μοναδική, τουλάχιστον για την πλειονότητα των πακέτων σας. Οι πολλαπλές προσπάθειες παράδοσης αυξάνουν το κόστος και τον χρόνο παράδοσης, ενώ μειώνουν την παραγωγικότητα στον τομέα των logistics. Κάτι τέτοιο συνήθως συμβαίνει όταν ο πελάτης δεν είναι διαθέσιμος για να παραλάβει την παραγγελία, αναγκάζοντας το φορτηγό να επιστρέψει πίσω και να δοκιμάσει επανειλημμένες προσπάθειες παράδοσης. Αυτό αυξάνει τα «άδεια» χιλιόμετρα, που αναφέραμε προηγουμένως, την κατανάλωση καυσίμων και την εκπομπή ρύπων, ενώ μειώνει την ικανοποίηση του πελάτη.

Πώς να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις στα logistics

Πώς να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις στα logistics

Πώς να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις στα logistics

Βελτιστοποίηση δρομολόγησης: Φτιάξτε καθημερινά πλάνο δρομολογιων για μικρότερη κατανάλωση, αλλά μέγιστη ικανοποίηση των αναγκών παραλαβής-παράδοσης.
Παρακολούθηση στόλου οχημάτων: Αποκτήστε έλεγχο σε κάθε όχημα σε πραγματικό χρόνο και λάβετε ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν καθ’ οδόν.
Στατιστικά και προβλέψεις: Οργανώστε τα δεδομένα σας σε ένα single point of truth και βγάλτε συμπεράσματα για το πώς πρέπει να βελτιστοποιηθούν οι διαδικασίες.
Εκπαίδευση προσωπικού: Εκπαιδεύστε το προσωπικό σας, ώστε να αποκτήσει οδηγική συμπεριφορά που μειώνει τα περιττά έξοδα.
Βέλτιστη φόρτωση οχημάτων: Φορτώστε τα οχήματά σας με τρόπο που διευκολύνει το έργο παράδοσης πακέτων και ελαχιστοποιεί όσο γίνεται τα «άδεια» χιλιόμετρα.

Θέλετε να μάθετε πώς θα τα κάνετε όλα αυτά;

Ζητήστε μας ένα δωρεάν demo

ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΡΘΡΑ & ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα άρθρα όπως αυτό

Περιηγηθείτε στα τελευταία, δημοσιευμένα νέα της Telenavis και ανακαλύψτε άρθρα με πολύτιμες συμβουλές για τη διαχείριση των εργασιών σας, με τις νέες τεχνολογίες.

Η-σημασία-της-ηθικής-κερδοφορίας-στην-εφοδιαστική-αλυσίδα
Μάι 04 2023

Εφοδιαστική αλυσίδα: Η σημασία της ηθικής κερδοφορίας για την κοινωνία, το περιβάλλον και την επιχείρηση

Η ηθική κερδοφορία στην εφοδιαστική αλυσίδα αποτελεί ένα κρίσιμο ζήτημα για τη σύγχρονη...
Μαρ 28 2023

Διαχείριση στόλου ηλεκτρικών οχημάτων: Τι ζητούν οι fleet managers;

Για κάθε επιχείρηση που διαθέτει τμήμα μεταφορών ή κάποιο στόλο οχημάτων η διαχείριση του κόστους...
Νοέ 17 2022

Νέες τεχνολογίες στη δρομολόγηση αναβαθμίζουν τα logistics στις αλυσίδες supermarket

Είστε στέλεχος ή ιδιοκτήτης super market και θέλετε να εξελίξετε τις υπηρεσίες που προσφέρετε, να...
Σεπ 30 2022

Αναβαθμίστε τις υπηρεσίες Ταχυμεταφορών – Courier & Αυξήστε την ικανοποίηση των πελατών σας

Θέλετε να βελτιώσετε τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών (courier) που προσφέρετε στους πελάτες σας;...
Proof of delivery
Αυγ 04 2022

Αναβαθμίστε τη Last Mile Delivery εμπειρία με το ηλεκτρονικό Proof of Delivery (POD)

Γνωρίζετε ότι 7 στους 10 θεωρούν ότι η εμπειρία στο last mile delivery είναι εξαιρετικά σημαντική...
Ιούλ 20 2022

Υπολογισμός κόστους καυσίμων: Πόσο καύσιμο καταναλώνουν πραγματικά τα οχήματά σας;

Έχετε αναρωτηθεί για ποιους λόγους μπορεί να πληρώνετε περισσότερο πετρέλαιο ή βενζίνη στα...

Δωρεάν 30’ Συμβουλευτική

Ζητήστε μία

Demo Παρουσίαση

Μιλήστε με την

Εξυπηρέτηση Πελατών

Καλέστε την

Τεχνική Υποστήριξη