ΕΣΠΑ
Telenavis

ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΨΗΦΙΑΚOΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜOΣ

Ενίσχυση της παραγωγικής, εμπορικής και διοικητικής λειτουργία, αναβάθμιση τρόπου επικοινωνίας και συνεργασίας και εισαγωγή νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace).