ΕΣΠΑ
Telenavis

ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘHΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚOΤΗΤΑΣ

Εκσυγχρονισμός της επιχείρησης και στην απόκτηση καινοτόμου παραγωγικού εξοπλισμού/λογισμικού, ο οποίος θα αυξήσει την συνολική παραγωγικότητα.