Ακρωνύμιο Έργου: TRACKPLAST

Τίτλος Έργου: Ανάπτυξη Καινοτόμου Συστήματος Ιχνηλασίας των Πλαστικών Απορριμμάτων Συσκευασίας Καταναλωτικών Προϊόντων για την Αντιμετώπιση Του Φαινομένου της Θαλάσσιας Ρύπανσης


Η θαλάσσια ρύπανση αποτελεί ένα παγκόσμιο πρόβλημα το οποίο καθημερινά γίνεται ολοένα και πιο έντονο καθώς κάθε χρόνο εκατομμύρια τόνοι απορριμμάτων καταλήγουν στους ωκεανούς του πλανήτη δημιουργώντας μια σειρά από περιβαλλοντικά, οικονομικά, υγειονομικά αλλά και αισθητικά προβλήματα, με τα τελευταία να βλάπτουν ιδιαίτερα την τουριστική βιομηχανία που αποτελεί ίσως τον κυριότερο μοχλό ανάπτυξης της χώρας μας.

Mέσα από τη χρήση εξειδικευμένης τεχνολογίας ιχνηλασίας αντικειμένων μέσω αναγνωριστικών στοιχείων και με την υποστήριξη εξειδικευμένης διαδικτυακής πλατφόρμας η οποία θα είναι υπεύθυνη για τη συλλογή των δεδομένων & την οπτικοποίηση τους, το ερευνητικό έργο θα επικεντρώσει τις προσπάθειες του στη διερεύνηση της δυνατότητας προσδιορισμού των χερσαίων πηγών θαλάσσιας μόλυνσης με πλαστικό και στην αποτύπωση των διαδρομών των απορριμμάτων ως και την είσοδο τους στη θάλασσα, με απώτερο σκοπό την εξεύρεση λύσεων και τη διερεύνηση προληπτικών μέτρων για την αποτροπή/εκτροπή των πλαστικών από την είσοδο τους σε αυτή και την εν γένει μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο