Οι εμπορευματικές μεταφορές αποτελούν έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας. Ταυτόχρονα όμως εκτός από την συμβολή τους στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομία, αποτελούν το σύστημα τροφοδοσίας τόσο των μεγάλων πόλεων όσο και των ποιο μικρών οικισμών σε κάθε άκρη της Ελλάδος. Η πλειοψηφία των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις εμπορευματικές μεταφορές είναι μικρομεσαίες εταιρείες, συνήθως οικογενειακού χαρακτήρα, και οι οποίες εξακολουθούν να λειτουργούν στις συνθήκες και τις τεχνολογίες του περασμένου αιώνα. Αρκετές από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο έχουν αντιληφθεί ότι ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας των εμπορευματικών μεταφορών αποτελεί την μεγαλύτερη πραγματική πρόκληση στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών καθώς η επιβίωση τους είναι εξαρτημένη από την εισαγωγή νέων τρόπων λειτουργίας, που θα βασίζονται στις νέες τεχνολογίες.

Η ανάγκη για χαμηλότερο κόστος μεταφοράς, για ταχύτερη εκτέλεση των εντολών, για έγκαιρη, ασφαλή και έγκυρη ενημέρωση τους για το πότε και που παραδόθηκε η κάθε εντολή, για συνεργασία μεταξύ τους και με όλους τους υπόλοιπους συντελεστές της εφοδιαστικής αλυσίδας, αυξάνεται καθημερινά.

Τα παραδείγματα σε διεθνές επίπεδο χρήσης των νέων τεχνολογιών στην διακίνηση εμπορευμάτων, πληθαίνουν διαχρονικά τα τελευταία χρόνια, αυξάνοντας την απόσταση από τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται σήμερα, και παραμένουν σχεδόν οι ίδιες κατά την τελευταία 20ετία με την Ελληνική αγορά. Ο κίνδυνος για την βιωσιμότητα των Ελληνικών εταιρειών στον χώρο αυτό αυξάνεται καθημερινά λόγω ακριβώς του τεχνολογικού χάσματος.

Στόχος του SYNLOG είναι η εισαγωγή νέων τεχνολογιών και νέων εργαλείων – μέσα από ένα ενοποιημένο ολιστικό περιβάλλον – που θα δίνουν την δυνατότητα συνεργατικότητας μεταξύ όλων των εταιρειών εμπορευματικών μεταφορών και όλων των υπόλοιπων μερών της εφοδιαστικής αλυσίδας (προμηθευτές, πελάτες, εμπορευματικά κέντρα), την αποτελεσματικότερη διαχείριση και οργάνωση του μεταφορικού έργου, την διαφάνεια της διαδρομής και της παράδοσης του κάθε προϊόντος, την είσοδο τους σε νέες αγορές όπως το ηλεκτρονικό επιχειρείν και όλα αυτά μέσω μιας ευέλικτης συνεργατικής πλατφόρμας που θα προσφέρεται στο σύννεφο (cloud) ως υπηρεσία SaaS (software as a service) και με αναβαθμισμένη ασφάλεια και υιοθέτηση smart contracts με χρήση τεχνολογίας blockchain.

Στο σημερινά ολοένα αυξανόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον η επιχείρηση πρέπει να μάθει να λειτουργεί άκεντρα και σε στενή συνεργασία με πελάτες / προμηθευτές, συνεργασία η οποία θα πρέπει να μεταφερθεί στο διαδίκτυο (INTERNET). Προκειμένου όμως να επιτευχθεί  αυτός ο στόχος θα πρέπει να υπάρχει παράλληλα και μια αναδιοργάνωση των επιχειρηματικών διαδικασιών, αναδιοργάνωση η οποία θα πρέπει να στοχεύει στη μετάταξη σε ένα περιβάλλον διαδικασιών, όπου οι διαδικασίες (processes) θα χαρακτηρίζουν την επιχειρηματική φιλοσοφία της επιχείρησης. Η εφοδιαστική αλυσίδα, αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας μιας επιχείρησης και ο στόχος είναι η βελτιστοποίηση της διαχείρισης τόσο προς τα πίσω (προμηθευτές) όσο και προς τα εμπρός (πελάτες) υιοθετώντας τεχνικές Just in Time, Zero Inventory, Forecasting, Stock Replenishment, Cross Docking καθώς και ηλεκτρονικής παραγγελιοληψίας. Στόχος η μείωση των αποθεμάτων με ταυτόχρονη αύξηση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών και μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο, ηλεκτρονικό. Η προτεινόμενη πλατφόρμα θα παρέχει αυτή την δυνατότητα στους τελικούς χρήστες διαφανώς μέσω ενός υποσυστήματος διαχείρισης ροών εργασίας.

Το SYNLOG φιλοδοξεί να είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα (web based collaborative platform) η οποία θα παρέχει το περιβάλλον και τα εργαλεία, που θα καλύψουν τις ανάγκες για την αποτελεσματική διαχείριση των εντολών μεταφοράς μέσα σε ένα πραγματικό επιχειρησιακό περιβάλλον.

Τα επιμέρους στοιχεία της πλατφόρμας είναι :

  1. Πλατφόρμα ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των εμπλεκομένων επιχειρήσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η δημιουργία αυτοματοποίησης της ανταλλαγής δεδομένων, θα μειώσει σημαντικά τους χρόνους διαχείρισης, θα ελαχιστοποιήσει τα σφάλματα, και θα παρέχει την δυνατότητα διαχείρισης της πληροφορίας σε όλα τα επόμενα στάδια. Μέσα στα πλαίσια του έργου θα αναπτυχθούν εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας, για να καλύψουν όλες τις πιθανές εκδοχές με τις οποίες οι εταιρείες ανταλλάσσουν δεδομένα,
  2. Εργαλεία Βελτιστοποίησης Δρομολόγησης. Ο κάθε πάροχος μεταφορικού έργου της εφοδιαστικής αλυσίδας θα έχει στην διάθεση του εργαλεία δρομολόγησης, με βάση τις εντολές και τα διαθέσιμα οχήματα. Θα αναπτυχθούν αλγόριθμοι βελτιστοποίησης των δρομολογίων, με βάση τα διαθέσιμα οχήματα και τους χρονικούς και ποσοτικούς περιορισμούς.
  3. Εργαλεία Ενημέρωσης παραληπτών. Με βάση τον προγραμματισμό της δρομολόγησης αλλά και με βάση την παρακολούθηση της εξέλιξης του κάθε δρομολογίου σε πραγματικό χρόνο θα δημιουργηθούν υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω όλων των εναλλακτικών διαθέσιμων μέσων (mail, sms) για τον εκτιμώμενο χρόνο άφιξης της κάθε αποστολής.
  4. Εργαλεία Πιστοποίησης Παράδοσης. Θα δημιουργηθεί εφαρμογή πιστοποίησης παραδόσεων για την κάθε παραγγελία και το κάθε σημείο. Η εφαρμογή αυτή θα είναι διαθέσιμη σε κινητά τηλέφωνα και θα μπορεί να αναγνωρίζει γραμμωτό κώδικα, qrcode, αλλά και να λαμβάνει φωτογραφίες ή παράπονα πελατών.
  5. Εργαλεία Αναφορών και Ανάλυσης. Η ορατότητα στην συνολική αλυσίδα είναι ένα μεγάλο ζητούμενο. Τα στοιχεία που συλλέγονται σε όλες τις παραπάνω φάσεις θα μπορούν να είναι ορατά σε κάθε μέρος που συμμετέχει στην εφοδιαστική αλυσίδα.
  6. Οριζόντιο εργαλείο smart contracts και Μέσω της τεχνολογίας blockchain θα σχεδιαστούν και υλοποιηθούν δυναμικές διαδικασίες και έξυπνα συμβόλαια (smart contracts) που θα καλύπτουν τις επιχειρησιακές συνεργασίες των μεταφορικών εταιρειών με πελάτες και τα οποία θα διασυνδέονται αμφίδρομα με τα υπόλοιπα εργαλεία που θα αναπτυχθούν στην πλατφόρμα.
Μετάβαση στο περιεχόμενο