enel
+

Τοπική Αυτοδιοίκηση - Telenavis /

mapΕφαρμογές της Γεωπληροφορικής στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – SmartCity Platform

Οι σύγχρονες εφαρμογές Γεωπληροφορικής μπορούν να δώσουν στην τοπική αυτοδιοίκηση μια νέα διάσταση

 • Στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
 • Στην αντιμετώπιση κρίσεων
 • Στη λειτουργικότητα των υπηρεσιών του Δήμου
 • Στην ενημέρωση του πολίτη και του επισκέπτη

smartcity platformΗ Telenavis A.E. έχει αναπτύξει μια ολοκληρωμένη σειρά εφαρμογών την SmartCity Platform για τις σύγχρονες υπηρεσίες του Δήμου, την αποτύπωση και διαχείριση των γεωγραφικών δεδομένων και την εξυπηρέτηση του πολίτη από την Τοπική αυτοδιοίκηση.  Με το SmartCity Platform οι διευθύνσεις και τα τμήματα των δήμων μπορούν να διαχειρίζονται τα ακόλουθα στοιχεία:


 • Δημοτικά Έργα: Με απλό και χρηστικό τρόπο οι υπηρεσίες τους δήμου μπορούν να ενημερώνουν άμεσα για τα έργα που εκτελούνται στα γεωγραφικά όρια του δήμου.  Με την καταχώρηση τους, ο Δήμος ενημερώνει τους πολίτες, αλλά και δημιουργεί μια γεωγραφική βάση διαχείρισης των έργων αυτών.  Έτσι μπορεί να αναζητά κατά χρονική περίοδο τα έργα που πραγματοποιήθηκαν, ανά είδος και ανά γεωγραφική περιοχή.
 • Γεωγραφικά αιτήματα πολιτών:  Οι πολίτες μπορούν να καταχωρούν τα αιτήματα τους ή τα παράπονα τους, εύκολα και γρήγορα. Μέσα από το διαχειριστικό τμήμα της εφαρμογής, ο Δήμος γνωρίζει άμεσα, το πόσα αιτήματα έχει, ποια έχει ικανοποιήσει, ποια βρίσκονται σε εξέλιξη ή ακόμα και ποια έχουν απορριφθεί. .
 • Διαχείριση Δημοτικής Περιουσίας και Καταστημάτων:  Η διαχείριση των ακινήτων του δήμου, αλλά και των περιοχών που δίνει προς χρήση σε τρίτους, μπορεί να αποτυπωθεί, και να είναι διαχειρίσιμη μέσα από το ίδιο πρόγραμμα.  Για κάθε ακίνητο μπορεί να ανοιχτεί μια καρτέλα με όλα τα βασικά και επιθυμητά χαρακτηριστικά του.
 • Διαχείριση Σημείων Ενδιαφέροντος και Σημείων Εξυπηρέτησης:  Η εισαγωγή και η διαχείριση των σημείων εξυπηρέτησης των δημοτών (ΚΕΠ, Δημοτικές Υπηρεσίες, Σχολεία κλπ) αλλά και γενικότερα σημείων ενδιαφέροντος (Εκκλησίες, Πλατείες, αλλά και καταστήματα) γίνεται απλά και εύκολα μέσα από την εφαρμογή.
 • Πολεοδομικά Δεδομένα:  Η ψηφιοποίηση και η διαχείριση των πολυγωνικών δεδομένων και των χαρακτηριστικών τους, με όλα τα συνοδευτικά αρχεία, μπορούν να αποτυπωθούν πάνω στον χάρτη, και να μειωθεί σημαντικά η ανάγκη του πολίτη για να γνωρίζει τι ισχύει σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο, και σε κάθε περιοχή, από τους υφιστάμενους πολεοδομικούς κανόνες.
 • Διαχείριση Δικτύων: Τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού και φυσικά το οδικό δίκτυο, μπορούν να αποτυπωθούν, σε ένα ενιαίο υπόβαθρο, μαζί με όλα τα υπόλοιπα σημειακά χαρακτηριστικά τους μέρη, και να είναι διαχειρίσιμα από όλες τις υπηρεσίες του δήμου.
 • Υποστήριξη πολιτικής προστασίας: Η αποτύπωση των σημείων, των περιοχών αλλά και των εργασιών επί αυτών, μπορούν εύκολα να ψηφιοποιηθούν και να εισαχθούν μέσα στο σύστημα.  Έτσι στην ώρα που θα είναι αναγκαία η πληροφορία, οι υπηρεσίες του δήμου θα γνωρίζουν όχι μόνο την τοποθεσία, αλλά και την κατάσταση του κάθε πόρου που θα χρησιμοποιηθεί.
 • Διαχείριση απορριμματοφόρων: Ο προγραμματισμός της αποκομιδής των απορριμμάτων, αλλά και η πιστοποίηση του έργου, είναι βασικά συστατικά της αποδοτικής λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας, Με την πλατφόρμα της Telenavis σε συνδυασμό με συσκευές τηλεματικής παρακολούθησης και πιστοποίησης του έργου των απορριμματοφόρων, το έργο αυτό μπορεί να γίνει ευκολότερο, αποτελεσματικότερο και φιλικότερο στο περιβάλλον.

Εφαρμόζοντας τη λύση SmartCity Platform της Telenavis A.E. αποκτάτε ένα πολύ ισχυρό σετ εργαλείων, τα οποία σας επιτρέπουν να αποθηκεύσετε και να διαχειριστείτε σε μια ενιαία βάση δεδομένων όλα τα παρακάτω:

 • Το Οδικό Δίκτυο της πόλης σας
 • Τα δημογραφικά στοιχεία της πόλης σας τα οποία είναι βασισμένα στις επίσημες απογραφές της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (Ε.Σ.Υ.Ε).
 • Τους χώρους που ενοικιάζει ο Ο.Τ.Α σε τρίτους
 • Τα Σχολεία και τα Δημοτικά Καταστήματα
 • Τους χώρους Αναψυχής και Αθλοπαιδιών
 • Τις άδειες που έχουν δοθεί για καταστήματα ή λαϊκές αγορές

Πληροφοριακό Σύστημα Πολιτικής Προστασίας Ο.Τ.Α

poliΗ Telenavis A.E. διαθέτοντας εμπειρία στο θέμα της οργάνωσης της Πολιτικής Προστασίας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στο έργο σας για την προετοιμασία, την αντιμετώπιση, και την διαχείριση των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.

Η Telenavis A.E. μπορεί να σας βοηθήσει με:

 • Την εκπόνηση του Μνημονίου Ενεργειών, το οποίο σύμφωνα με το σχέδιο Ξενοκράτης, κάθε δήμος θα πρέπει να έχει
 • Τη δημιουργία ενός πληροφοριακού συστήματος καταγραφής τόσο του Μνημονίου όσο και της παρακολούθησης των ενεργειών. Με τους εξειδικευμένους συνεργάτες μας, με βαθιά γνώση του νομοθετικού πλαισίου, αλλά και με εμπειρία στην πράξη μπορούμε να σας βοηθήσουμε για την άμεση κατάρτιση του.
 • Τη δημιουργία πληροφοριακού συστήματος με την χρήση Γεωγραφικής Πληροφορικής για την λεπτομερή αποτύπωση και καταγραφή όλων των πιθανών κινδύνων, των υποδομών του δήμου, των πόρων, των μέσων αλλά και των ενεργειών που απαιτούνται για την επιχειρησιακή ετοιμότητα των αρμόδιων φορέων του Δήμου.
 • Τη δημιουργία συστημάτων παρακολούθησης και διαχείρισης των πόρων και μέσων (ομάδες επέμβασης, έρευνας και διάσωσης, οχήματα κλπ.) στο πεδίο κατά την διάρκεια την εξέλιξης ενός φαινομένου, με την χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού (GPS – κάμερες – ψηφιακοί αισθητήρες – υπολογιστές παλάμης) και χρήση της τηλεματικής.